ҚЎШМА КОРХОНАЛАР

Ушбу қўшма корхоналар BMB Trade Group компанияси ва чет эллик ҳамкорларга тегишли

Компания лойхаларини амалга ошириш учун учта шўба компаниялар ва учта кўшма корҳоналар ташкил этилди

ҲАМКОРЛАР